Mit #4

Starsi pracownicy są mniej produktywni

Długoletni pracownicy, choć kompetentni i doświadczeni, są zamknięci na nowe idee, trudno adaptują się do zmian, brakuje już im motywacji i tak naprawdę to czekają na emeryturę. W konsekwencji ich produktywność jest niższa niż u młodszych.

Rzeczywistość

Produktywność starszych pracowników jest równie wysoka jak młodszych, jeśli pracodawca zapewni im otoczenie pracy adekwatne do ich potrzeb. W rzeczywistości produktywność jest wprost skorelowana z wiekiem. Potwierdzają to np. badania realizowane na pracownikach Mercedes Benz czy BMW. Autorzy tych raportów przyznają, że choć w związku z pogarszającymi się możliwościami fizycznymi starsi pracownicy popełniają więcej bardzo drobnych błędów, to są one z nawiązką równoważone przez umiejętność radzenia sobie w nieprzewidzianych i trudnych sytuacjach.

Poprzez nowe modele organizacji pracy zmiany technologiczne i adaptacje środowiskowe mogą zniwelować ograniczenia wynikające z obniżającej się wraz z wiekiem sprawności fizycznej. Dzięki aplikacjom internetowym do optymalizacji pracy i przypisywania zadań możliwa jest również zmiana modelu pracy tak, żeby ludzie mogli je wykonywać na odległość i w niepełnym wymiarze godzin, co dla seniorów może być dużo wygodniejsze.