Mity na temat starzejącego się społeczeństwa

Wszystko wskazuje na to, że powiedzenie „nikt z nas nie robi się coraz młodszy” jest dzisiaj bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej.
Proces starzenia się społeczeństwa przyspiesza, ponieważ nakładają się na siebie dwa silne trendy: wzrost długości życia i znaczny spadek
dzietności. Już dzisiaj żyje ponad 750 milionów osób w wieku powyżej 60 lat, czyli więcej niż 10% ludności świata; w 2050 r. liczba ta przekroczy
2 miliardy (20% populacji). Choć nie ulega wątpliwości, że w najbliższych dekadach nastąpi gwałtowne postarzenie się społeczeństw,
większość managerów i polityków albo nie przykłada do tego należytej wagi, albo wydaje się nie rozumieć wyzwań z tym związanych.
Dlaczego tak się dzieje? Najwyraźniej wynika to z kilku usypiających czujność mitów, które bazują na stereotypach konwencjonalnego myślenia,
poczuciu bezradności i przestarzałych założeniach.

Mit #1

Seniorom trudniej przyswoić nowe technologie

Istnieje dość powszechne przekonanie,
że seniorzy znacznie wolniej adaptują się
do zmian technologicznych. Tymczasem
cyfrowe wykluczenie nie jest uzależnione
od wieku i wraz z rozpowszechnieniem technologii szybko zaniknie.

Mit #2

Seniorzy nie są atrakcyjni dla reklamodawców

Sceptycy kierowania kampanii do seniorów uważają, iż nie jest to atrakcyjna grupa celowa, ponieważ posiada ograniczone środki finansowe, woli oszczędzać niż wydawać,
ma utrwalone preferencje i niechętnie
je zmienia. Rzeczywistość: starsi konsumenci mają olbrzymią siłę nabywczą i stanowią olbrzymią niewykorzystaną szansę
dla marketerów.

Mit #3

Przedsiębiorczość zanika z wiekiem

Wydawać się może, że skłonność
do podejmowania ryzyka występującego
przy rozpoczynaniu nowej działalności
jest bardziej typowa dla ludzi młodych. Rzeczywistość: starsi przedsiębiorcy chętniej zaczynają nowe przedsięwzięcia
i rzadziej ponoszą porażki finansowe.

Mit #4

Starsi pracownicy są mniej produktywni

W praktyce produktywność starszych pracowników może być równie wysoka
jak młodszych, jeśli pracodawca zapewni
im otoczenie pracy adekwatne do ich potrzeb.

Mit #5

Kraje ze starzejącym się społeczeństwem czeka spowolnienie gospodarcze

W rzeczywistości to nie jest jedyny scenariusz. Podejmując odpowiednie kroki, mające na celu aktywizację zawodową seniorów, jesteśmy
w stanie uniknąć stagnacji ekonomicznej.
Ludzie żyją dziś nie tylko dłużej, ale i zdrowiej. Srebrnej ekonomii można pomóc, wykorzystując ten potencjał, likwidując bariery zatrudnienia
i zachęty do opuszczania rynku pracy.

Mit #6

Kraje rozwijające się zbalansują starzenie się społeczeństw rozwiniętych

Starzenie się populacji jest globalnym trendem, który dotyka również kraje rozwijające się. Nawet państwa z młodą populacją podlegają tym tendencjom. Musimy się zastanowić, w jaki sposób możemy utrzymać aktywność zawodową starszych osób we własnych społeczeństwach.