Mit #3: Przedsiębiorczość zanika z wiekiem

Stereotypy dotyczące przedsiębiorczości starszych osób

Może się wydawać, że skłonność do podejmowania ryzyka występującego przy rozpoczynaniu nowej działalności jest bardziej typowa dla ludzi młodych. Stereotyp ten podsycany jest przez medialną nadaktywność młodych osób związanych z technologiczną sceną startupową. Również programy finansowane przez Rządy zazwyczaj mają na celu pobudzanie przedsiębiorczości ludzi tuż po studiach. Peter Thiel założył nawet specjalny fundusz o nazwie „20under20”. Zaczęto traktować przedsiębiorczość jak rodzaj sportu gdzie szczytowe możliwości zawodników przypadają na 25 rok życia.

Rzeczywistość - starsi przedsiębiorcy chętniej zaczynają nowe przedsięwzięcia i rzadziej ponoszą porażki

Poświęcone temu zjawisku badania (Kaufmann Foudnation: „Anatomia Przedsiębiorcy”) pokazują jednak, ze wiek nie jest najważniejszą zmienną wpływającą na ludzką przedsiębiorczość. Dużo większe znaczenie mają czynniki takie jak: wykształcenie czy sieć kontaktów zawodowych. Statystyczny wiek założyciela firmy w USA to 45 lat. W Wielkiej Brytanii blisko 30% udanych przedsięwzięć biznesowych to dzieło osób w wieku 50-65.

Starszy wiek założyciela zwiększa też szansę na sukces nowej firmy. Raport Barclays „Third Age Enterpreneur” pokazuje, że startupy założone przez osoby powyżej 50tki mają najniższy wskaźnik porażek. Wydaje się, że przedsiębiorczość ludzi starszych może być nawet wyższa, jeśli uda nam się zlikwidować związane z wiekiem utrudnienia. Przykładowo dostęp do produktów finansowych czy ubezpieczeniowych ma wprowadzone ograniczenia wiekowe, bardzo utrudniające możliwość pozyskania kapitału.

Źródło: BabyBoomers