Mit #5: Kraje ze starzejącym się społeczeństwem czeka spowolnienie gospodarcze

Kraje ze starzejącym się społeczeństwem czeka spowolnienie gospodarcze

Powszechne głosy i materiały na temat fatalnych, długofalowych konsekwencjach starzenia się społeczeństw sprawiają wrażenie, że czeka nas nieuchronny kryzys. Wszędzie czytamy o: tykającej bombie emerytalnej, rosnących potrzebach systemu opieki zdrowotnej, spadających przychodach z pracy. Im więcej osób przechodzi na emeryturę i jest utrzymywanych przez państwo, tym większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w błędne koło niższego wzrostu i wyższych podatków. Im mniej osób generuje dochód, tym mniejsza siła nabywcza społeczeństwa, bez której kapitalizm nie jest w stanie przetrwać.

Co alternatywnie może się wydarzyć?

W rzeczywistości można uniknąć takiego negatywnego scenariusza. Podejmując odpowiednie kroki mające na celu aktywizację zawodową seniorów jesteśmy w stanie uniknąć stagnacji ekonomicznej. Ludzie żyją dziś nie tylko dłużej ale też i zdrowiej. Srebrnej ekonomii można pomóc wykorzystując ten potencjał, likwidując bariery zatrudnienia i zachęty (prawne i podatkowe) do opuszczania rynku pracy. „Emerytura powinna być wyborem a nie koniecznością” powiedział brytyjski minister pracy Ed Davey likwidując w 2011 obowiązkowy wiek emerytalny ustanowiony wcześniej na 65 lat.

Średnia długość życia na emeryturze w krajach OECD wynosi od 21 do 28 lat dla kobiet i od 14 do 24 lat dla mężczyzn. Z badań brytyjskiego rządu wynika, że wzrost długości okresu zatrudnienia tylko o jeden rok skutkowałby przyspieszeniem wzrostu gospodarczego o 1 procent. Wzrost liczby zatrudnionych seniorów (zakładając przedłużenie aktywności zawodowej starszych osób o 1 rok) w gospodarce Niemiec poprawiłby tamtejszy GDP o 61 miliardów Euro.